Norsk Tegneserieforum - Rosendalsveien 5 - 2760 Brandbu - Tlf. 99 444 567 Bank: 2020 07 20815 - E-post: Post@Tegneserieforum.no

Norsk Tegneserie Forum (NTF) ble etablert 1980 og er Norges eldste og eneste forening for alle tegneserieinteresserte. NTF gir ut fagtidsskriftet Bobla (startet av Tegneserieakademiet i 1975) med artikler om og med tegneserier samt nye tegneserier. NTF har siden 1987 årlig delt ut Norsk Tegneserieforums Honnør "SPROING-prisene" til beste norske og oversatte tegneserie. NTF etablerte 1990 Det nasjonale Tegneseriearkivet, 1996 Tegneseriegalleriet i Oslo og 1997 Tegneseriemuseet i Norge. For mere informasjon - se "Historikken".

NTF har kontor i Tegneseriemuseet i Norge, Rosendalsv. 5, 2760 Brandbu,

åpent lørdager kl. 13-17, tlf. 99 444 567

post@tegneserieforum.no  

Medlemsavgiften til NTF er i  2020-2021 på 300,- for enkeltmedlem. Eller 150,- om du er medlem av en organisasjon som er medlem av NTF, jfr. § 2.2 i våre vedtekter (se MEDLEMSTILBUD). Ønsker du å bli nytt medlem?  Betal 300,- kr  til konto 2020 07 20815 og send oss en e-post eller et brev med kontaktinformasjon.

Mellom landsmøtene er det NTFs styre som er ansvarlig for driften av organisasjonen. Styret 2020-2021President Jan Petter Krogh, kasserer Hanne Chr. Dunker, Boblaredaktør Andreas Iversen, styremedlemmer Oskar Garnes, Kjell Steen og Frode Haaland.

 Medlemstilbud:

- Bobla, medlemsbladet vårt, med tegneserier av nye talenter og fagstoff om tegneserier, minst 2 ganger årlig

- 10% rabatt hos Outland

- 10% rabatt hos Tronsmo Bokhandel i Oslo.

- 10% rabatt hos Christ Engebretsen & Søn med nettbutikken www.tegne.no.

- 10% rabatt hos Malepaletten (Bergen).

 - Gratis adgang som medlem i Tegneseriemuseet i Norge.

 - Forslags og stemmerett ved SPROING-prisen.

 - En tegneseriebok tilsendt hvert år. (Må bestilles via e-post)

 - Eksklusiv medlemspin.